Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til olje- og energiministeren

Om oljevernberedskapen tilknyttet Norneskipet, i lys av at Statoils eget slepefartøy for oljelenser sank ved en test i godt vær

Datert: 09.12.1998
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 16.12.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Statoil opererer Norneskipet og søkte tidlig i høst Statens forurensningstilsyn (SFT) om å demobilisere det ekstra slepefartøyet for oljelenser som er stasjonert på feltet. De ville bruke sitt eget fartøy, som er en 22 fots Molo slepelettbåt. Da utstyret ble testet 3. november 1998, etter pålegg fra SFT, sank slepelettbåten under arbeid i godt vær.

Med bakgrunn i dette, synes statsråden at oljevernberedskapen er tilfredsstillende?


Les hele debatten