Spørretimespørsmål fra Annelise Høegh (H) til sosialministeren

Om hvorfor Stortingets anmodning om at A/S Vinmonopolet revurderer sin planlagte avanseomlegging fra 1.1.99, ikke er etterkommet

Datert: 09.12.1998
Besvart: 16.12.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): Stortinget har bedt om at A/S Vinmonopolet revurderer sin planlagte avanseomlegging fra 1. januar 1999, slik at særlig de billigste vinene ikke blir dyrere. Hvis ikke oppheves effekten av vedtaket om lavere alkoholavgifter for å redusere grensehandelen. Statsråden har akseptert A/S Vinmonopolets styrevedtak om først å vurdere eventuelle endringer 1. mai 1999.

Hvorfor har ikke statsråden etterkommet Stortingets klare intensjon om ikke å gjennomføre avanseomleggingen fra 1. januar 1999?


Les hele debatten