Spørretimespørsmål fra Annelise Høegh (H) til sosialministeren

Om å endre loven slik at man får godskrevet omsorgspoeng for langvarig omsorgsarbeid selv om det opphører før 6 måneder av et kalenderår er gått

Datert: 09.12.1998
Besvart: 16.12.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): En eldre kvinne har pleiet sin gamle mor i 5 ½ år og fått godskrevet pensjonspoeng. Da moren døde like før sommeren, fikk hun i tillegg den triste beskjed om at hun ikke fikk godskrevet omsorgspoeng for 1998. Det er et absolutt krav at omsorgsarbeidet har pågått i til sammen minst 6 måneder i kalenderåret.

Vil statsråden ta initiativ til å endre loven slik at langvarig omsorgsarbeid blir godskrevet selv om det opphører før 6 måneder av et kalenderår?


Les hele debatten