Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til helseministeren

Om at befolkningen i Balsfjord kommune mister sin øre-nese-hals-spesialist, til tross for at denne gjerne vil fortsette sin praksis

Datert: 10.12.1998
Besvart: 16.12.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Fra Stortingets side har det ved flere anledninger vært fremhevet at øre-nese-hals er et prioritert satsingsområde. Videre er det klart at desentralisert spesialisthelsetjeneste i distriktskommunene er fordelaktig både for pasientene og samfunnet. I Balsfjord kommune mister imidlertid befolkningen nå sin øre-nese-hals spesialist til tross for at denne gjerne vil fortsette sin praksis her.

Hva mener statsråden kan gjøres for å sikre at Balsfjord får beholde denne spesialisten?


Les hele debatten