Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Om bruk av skjønnspotten for å unngå skolenedleggelser i kommuner som trenger penger til egenandelene i eldrereformen, og hvorvidt beløpene er tilstrekkelige

Datert: 10.12.1998
Besvart på vegne av: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 16.12.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Regjeringen varsler nå at de vil bruke 50 mill. kroner av skjønnspotten til å unngå skolenedleggelser i kommuner som legger ned skoler for å ha penger til egenandelene i eldrereformen.

Har Regjeringen nå skaffet seg en oversikt over hvor store nedskjæringene blir, hvor mange skolenedleggelser som følger av budsjettet, og kan statsråden si om beløpene som er disponible til dette formålet er tilstrekkelige?


Les hele debatten