Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om en presisering overfor fagopplæringsnemndene av praksiskravene som skal stilles ved oppmelding til teoretisk del av fagprøve for yrkessjåfører

Datert: 11.12.1998
Besvart: 16.12.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): I rundskriv F-51/98 foretar departementet en presisering av tidligere rundskriv om dokumentasjon om praksiskrav ved oppmelding til teoretisk del av fagprøven. For yrkessjåfører, tunge kjøretøy, er det krav om praksis både fra buss og tungt kjøretøy. Fagopplæringsnemndene praktiserer regelverket ulikt på grunn av noe uklare signaler fra departementet.

Vil statsråden i samsvar med Opplæringsrådets vedtak, presisere overfor nemndene at det ikke skal stilles krav om en prosentvis fordeling av ulik type praksis?


Les hele debatten