Spørretimespørsmål fra Signe Øye (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om tiltak for å gjøre de arbeidsledige kvalifisert til de ledige stillingene som finnes

Datert: 10.12.1998
Besvart: 16.12.1998 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Vi har 50 000 arbeidsledige her i landet og ledigheten ser ut til å kunne øke. Det var samtidig ved utgangen av november 1998 16 000 ledige stillinger. Det er spesielt helsesektoren som har problemer med å skaffe fagutdannet arbeidskraft, men det er ledige stillinger også i industrien, undervisningssektoren og handel- og servicenæringen.

Hva akter statsråden å gjøre for å gi de arbeidsledige kvalifikasjoner slik at de blir kvalifisert til de ledige stillingene?


Les hele debatten