Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til helseministeren

Om rekrutteringskrisen i den offentlige tannhelsetjenesten, som på landsbasis har hele 90 stillinger ubesatt

Datert: 11.12.1998
Besvart: 16.12.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Det er rekrutteringskrise i Den offentlige tannhelsetjenesten som har hele 90 ledige stillinger ubesatt på landsbasis. Med den store tannlegemangelen vil det være umulig å opprettholde det tilbudet som barn, ungdom og andre grupper av befolkningen har krav på ifølge lov om tannhelsetjensten.

Hvilke strakstiltak vil statsråden foreslå?


Les hele debatten