Spørretimespørsmål fra Rita Tveiten (A) til helseministeren

Om at Helsetilsynet meiner behandlingstilbodet for samsynsproblem frå ein optometrist på Voss som har hatt svært gode resultat, ikkje er i samsvar med optikarforskrifta § 9

Datert: 11.12.1998
Besvart: 16.12.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Rita Tveiten (A)

Spørsmål

Rita Tveiten (A): Mang slit med samsynsproblem. Grunna fagleg usemja mellom enkelte legar og optikarar, får ikkje pasientane tilgong på aktuelle behandlingsformer som er anerkjende i utlandet. Optometrist Alf Opheim på Voss har i mange år gitt hjelp til fortvila pasientar, med svært gode resultat på dette området. Han har no fått advarsel frå Helsetilsynet som meiner Opheim sitt behandlingstilbod ikkje er i samsvar med optikarforskrifta § 9.

Kva kan gjerast for å sikra pasientane sin rett til ei behandling som har synt seg å virka?


Les hele debatten