Spørretimespørsmål fra Rita Tveiten (A) til samferdselsministeren

Om kommunestyrevedtaket om å finansiera Hannisdalslinja på Osterøy med bompengar, og kva medverknad staten bør ha overfor slike lokalsamfunn

Datert: 11.12.1998
Besvart: 16.12.1998 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Rita Tveiten (A)

Spørsmål

Rita Tveiten (A): Statsråden er kjend med vegstandarden på Osterøy. Det er tvingande nødvendig å få ferdigstilt Hannisdalslinja snarast. Eit samla kommunestyre har no vedteke å finansiera utbygginga med 100 pst. bompengar. Osterøy har 7000 innbyggjarar og ca. 330 bedrifter som er avhengig av eit tenleg vegnett, med god trafikksikring.

Kva medverknad bør staten ha ovanfor lokalsamfunn som gjennom dugnad tek på seg store lyft på samferdselssektoren, men framleis har mange uløyste samferdsleoppgåver att?


Les hele debatten