Spørretimespørsmål fra Gunnar Halvorsen (A) til landbruksministeren

Om hvorvidt norsk lovverk kan stoppe innførsel av eller avl på kurasen Belgisk blå, og hvis ikke, hvilke tiltak som bør iverksettes

Datert: 11.12.1998
Besvart: 16.12.1998 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Gunnar Halvorsen (A)

Spørsmål

Gunnar Halvorsen (A): Kan norsk lovverk stoppe innførsel eller avl på kurasen Belgisk Blå, og dersom ikke, hvilke tiltak bør iverksettes?


Les hele debatten