Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til forsvarsministeren

Om forutsetningen om stortingsbehandling før skvadron 336 ved Rygge hovedflystasjon blir nedlagt, i lys av stasjonssjefens uttalelse om en siste flytur 21.12.98

Datert: 11.12.1998
Besvart: 16.12.1998 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): Stasjonssjefen ved Rygge Hovedflystasjon har meddelt pressen at siste flytur for "Tigeren" finner sted 21. desember 1998. I forbindelse med behandlingen av forsvarsbudsjettet er det påpekt at før skvadron 336 blir nedlagt, skal saken behandles i Stortinget.

Vil statsråden gripe inn slik at Stortingets forutsetninger blir fulgt opp?


Les hele debatten