Spørretimespørsmål fra Tron Erik Hovind (Sp) til justisministeren

Om at kvinner hentet til Norge for å inngå ekteskap, risikerer å bli sendt ut av landet hvis de forlater sin mann pga. mishandling

Datert: 18.12.1998
Besvart: 13.01.1999 av justisminister Aud-Inger Aure

Tron Erik Hovind (Sp)

Spørsmål

Tron Erik Hovind (Sp): Fra krisesentre for mishandlede og voldtatte kvinner kommer det meldinger om at det er stor pågang fra kvinner av utenlandsk opprinnelse som har blitt hentet til Norge for å inngå ekteskap med menn både av norsk og utenlandsk opprinnelse. Dersom disse kvinnene forlater sin mann kan de risikere å bli sendt ut av landet.

Vil statsråden iverksette nødvendige tiltak for å bedre disse kvinnenes rettigheter og livssituasjon?


Les hele debatten