Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til helseministeren

Om hvorvidt leger som har utført sterk vold pga. rus kan fortsette i sin legetjeneste

Datert: 18.12.1998
Besvart: 13.01.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): Kan leger som på grunn av rus som har utført sterk vold mot offentlige tjenestemenn uten opphør få fortsette i sin legetjeneste?


Les hele debatten