Spørretimespørsmål fra Ane Sofie Tømmerås (A) til justisministeren

Datert: 30.12.1998
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Ane Sofie Tømmerås (A)

Spørsmål

Ane Sofie Tømmerås (A): Medfører det riktighet, slik det har framkommet i media, at statsråden vurderer og ikke følge opp Stortingets enstemmige vedtak nylig om å bygge en ny moderne fengselsanstalt i Østfold?


Les hele debatten