Spørretimespørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til justisministeren

Om at politiet har fått grønt lys til å anvende lotteriloven mot nærradiostasjoner, som i mange tilfeller har radiobingo som hovedinntektskilde

Datert: 04.01.1999
Besvart: 13.01.1999 av justisminister Aud-Inger Aure

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Justisdepartementet har gitt grønt lys til at alle politidistrikter skal begynne å anvende lotteriloven mot landets nærradiostasjoner. Mange nærradiostasjoner har radio-bingo som hovedinntektskilde og det utgjør for enkelte nærmere 80 pst. av inntektene.Til tross for uklare regler om grensedragningene og håndhevelsen av regelverket er vanskelig, gir departementet politiet ordre om å anvende lotteriloven.

Er det statsrådens hensikt å ta fra enkelte nærradiostasjoner hovedinntektskilden og dermed deres levebrød for videre eksistens?


Les hele debatten