Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om tilleggsressurser til operativ behandling av epileptikere, pga. kapasitetsmangel ved Statens senter for epilepsi og Rikshospitalet

Datert: 06.01.1999
Besvart: 13.01.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Manglende utrednings- og operasjonskapasitet ved henholdsvis Statens senter for epilepsi og nevrokirurgisk avdeling ved Rikshospitalet, påfører mange epileptikere uopprettelig hjerneskade i ung alder.

Vil statsråden i Revidert nasjonalbudsjett til våren, foreslå nødvendige tilleggsressurser for operativ behandling av epileptikere?


Les hele debatten