Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til samferdselsministeren

Om overgangen fra piggdekk til vinterdekk som årsak til ulykker på vinterveier, og om å få en holdbar statistikk på dette området

Datert: 05.01.1999
Besvart på vegne av: Samferdselsministeren
Besvart: 13.01.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): Ulykkene på våre veier ser ikke ut til å avta. I diskusjonen om årsak til disse har det blant annet blitt hevdet fra mange hold at overgangen fra piggdekk til vinterdekk er en sterkt medvirkende årsak ved ulykker på vinterveier. Det har også blitt hevdet at det ikke er brukbar landstatistikk på dette området.

Hvis så er tilfelle, vil statsråden ta et initiativ for at vi i fremtiden får et holdbart statistisk materiale å forholde oss til?


Les hele debatten