Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til justisministeren

Om forskjellsbehandling av vernepliktige, med eksempel i at ein doktorand i matematikk ved NTNU er sivilarbeidar ved Institutt for matematiske fag

Datert: 06.01.1999
Besvart: 13.01.1999 av justisminister Aud-Inger Aure

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): Av Aftenposten 9. november 1998 går det fram at ein fersk doktorand i matematikk ved NTNU for tida arbeider vidare med sitt fag som sivilarbeidar ved Institutt for matematiske fag. Samstundes brukar annen norsk ungdom eit år av sitt liv til å kvalifisere seg til å kunne forsvare landet i samsvar med Grunnlovas pålegg, eller til å kunne ta del i internasjonale fredsoperasjonar.

Innser ikkje statsråden at slik forskjellsbehandling vil undergrava førestanden for å ha eit vernepliktforsvar i Noreg?


Les hele debatten