Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til olje- og energiministeren

Om at A/S Norske Shell vil legge ned det meget lønnsomme raffineriet på Sola, i en slags byttehandel med Statoil

Datert: 06.01.1999
Besvart: 13.01.1999 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): A/S Norske Shell vil legge ned det meget lønnsomme raffineriet på Sola, og derved 125 arbeidsplasser. Dette skjer i en slags byttehandel med Statoil, og blant annet under påskudd av nye investeringer som må foretas på grunn av miljøkrav fra EU. Investeringene utgjør f.eks bare ¼ av overskuddet for 1998.

Vil statsråden anbefale Statoil å inngå en avtale som forsterker vår posisjon som råvareprodusent, eventuelt kan en nedlegging få konsekvenser for A/S Norske Shell ?


Les hele debatten