Spørretimespørsmål fra Einar Olav Skogholt (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om når forslag om IT-utdanningstilbud for funksjonshemmede ved Høgskolen i Hedmark, Rena, vil bli lagt fram

Datert: 07.01.1999
Besvart: 13.01.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Einar Olav Skogholt (A)

Spørsmål

Einar Olav Skogholt (A): Når vil Regjeringen legge fram forslag om IT-utdanningstilbud for funksjonshemmede ved Høgskolen i Hedmark, Rena?


Les hele debatten