Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til statsministeren

Om å snu utviklingen i arbeidsledigheten, som øker for første gang på flere år

Datert: 07.01.1999
Besvart: 13.01.1999 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Arbeidsdirektoratet regner nå med at om lag 65 000 mennesker kommer til å stå uten jobb i februar, og det er 2 000 flere enn på samme tidspunkt i fjor. For første gang på flere år øker nå ledigheten. Statsministeren uttalte i finansdebatten før jul: "Det er Regjeringens hovedoppgave nr. 1 i den økonomiske politikken ytterligere å redusere ledigheten."

Hvilke tiltak vil statsministeren foreslå for å snu den utviklingen vi nå ser, slik at Regjeringens uttalte hovedoppgave nr. 1 kan oppfylles?


Les hele debatten