Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til justisministeren

Om når Regjeringen vil fremme forslag om et voldsofferfond, i tråd med Stortingets vedtak for 3 år siden. (Trukket tilbake)

Datert: 11.01.1999
Spørsmålet er trukket tilbake

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): For 3 år siden vedtok et enstemmig Storting å be Regjeringen utrede etablering og finansiering av et voldsofferfond som skal gi direkte eller indirekte støtte til voldsofre, og å fremme et forslag til slik ordning. Et slikt forslag er enda ikke fremmet fra Regjeringen.

Når vil Regjeringen fremme forslag i tråd med Stortingets vedtak, hva er årsaken til at det er gått 3 år uten at det er fremmet forslag, og mener statsråden at det er tilfredsstillende med så lang saksbehandlingstid?


Les hele debatten