Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til justisministeren

Om å redusere problemet med alkohol- og medikamentpåvirkede flypassasjerer, f.eks. gjennom nye og strengere straffereaksjoner og et felles internasjonalt regelverk

Datert: 11.01.1999
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 20.01.1999 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): IFALPA (International Federation of Airline Pilots Association) har i lengre tid rettet søkelyset mot det økende problemet med passasjerer som er påvirket av alkohol og/eller medikamenter er til sjenanse for andre ombordværende, og i enkelte tilfeller utgjør en fare for flysikkerheten.

Vil statsråden fremme forslag som kan redusere problemet, for eksempel gjennom nye og strengere straffereaksjoner, og vil statsråden ta opp dette spørsmålet internasjonalt for å få et felles regelverk?


Les hele debatten