Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om hvilket departement som er ansvarlig for behandling av og omsorg for sinnslidende innsatte

Datert: 12.01.1999
Besvart: 20.01.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Ifølge Aftenposten 11. januar 1999 er Norge på nytt klaget inn for Europarådets torturkommisjon på grunn av at en sterk sinnslidende sikringsfange ble oppbevart i fengsel i fem uker på grunn av mangel på plass ved psykiatrisk sykehus. Justisdepartementet tok avgjørelsen om å plassere den sinnslidende i fengsel.

Er det Justisdepartementet eller Sosial- og helsedepartementet som har ansvaret for behandling og omsorg av sinnslidende innsatte?


Les hele debatten