Spørretimespørsmål fra Ansgar Gabrielsen (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om hvorfor departementet vil dele eiendommen når Lyngdal kapellangård selges, slik at skogen beholdes i Opplysningsvesenets fonds eie

Datert: 12.01.1999
Besvart: 20.01.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Ansgar Gabrielsen (H)

Spørsmål

Ansgar Gabrielsen (H): Departementet meddelte i brev av 9. juli 1998 til Johnny Stokkeland at Lyngdal kapellangård kunne selges. I dette brevet sies det: "Når det gjelder skogen tar en sikte på at den beholdes i Opplysningsvesenets fonds eie". Formannskapet i Hægebostad har sterkt frarådet en slik deling.

Hva er årsaken til at departementet vil dele eiendommen, og er en slik deling i tråd med denne Regjerings landbrukspolitikk?


Les hele debatten