Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til samferdselsministeren

Om mobiltelefonproblemene for flåten som driver vinterfiske på yttersida av Lofoten, og utbygging av ekstra kapasitet på NMT 450-systemet

Datert: 14.01.1999
Besvart: 20.01.1999 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Fiskeflåten som driver vinterfiske på yttersida av Lofoten har i den hektiske sesongen store problemer med å komme fram på mobiltelefon. GSM-systemet har dekning kun nært land og NMT 450-systemet, som er det som har lengst rekkevidde, er ikke tilstrekkelig utbygd. Samtidig er det maritime VHF-systemet fullt utnyttet med ventetid over Bodø Radio.

Kan statsråden love tiltak med utbygging av ekstra kapasitet på NMT 450-systemet slik at forholdene for fiskerne blir tilfredsstillende?


Les hele debatten