Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om å endre rutinene for å fange opp og registrere unge uten arbeid eller skoleplass, slik at alle som omfattes av ungdomsgarantien, får tilbud

Datert: 14.01.1999
Besvart: 20.01.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Ungdomsgarantien skal stå fast. Allikevel viser en FAFO- rapport at halvparten av dem som blir stående uten skole- eller arbeidsplass, ikke fanges opp. Arbeidsmarkedsstatistikken synliggjør bare 35 langtidsledige under 20 år.

Ser statsråden behov for forandringer i etatens rutiner for å fange opp og registrere unge uten arbeid eller skoleplass, slik at de som omfattes av garantien får tilbud?


Les hele debatten