Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om det sterke fokuset i Oppfølgingstjenesten på å få ungdommene raskt tilbake til skolen, og om behov for å utvikle mer arbeidsrettede tilbud

Datert: 14.01.1999
Besvart: 20.01.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): På tross av sterkt fokus i Oppfølgingstjenesten på å få ungdommene raskt tilbake til skolen, lykkes dette sjelden. En forskningsrapport fra FAFO viser at bare hver tredje ungdom i undersøkelsen hadde fått dokumentert kompetanse fra videregående skole. Mange var uten tilbud.

Ser statsråden behov for å utvikle mer arbeidsrettede tilbud for å unngå varig utstøting og at flere tiltak må ha sterkere fokus på arbeidsliv enn på skole?


Les hele debatten