Spørretimespørsmål fra Olaf Gjedrem (KrF) til kulturministeren

Om betre teksting for døve og hørselshemma i NRK

Datert: 14.01.1999
Besvart: 20.01.1999 av kulturminister Anne Enger

Olaf Gjedrem (KrF)

Spørsmål

Olaf Gjedrem (KrF): For eit år sidan varsla kulturministeren at teksting for døve og hørselshemma i NRK ville verta betre på grunn av ein ny tekstingsmetode og å kunna velja tolketeneste.

Korleis vurderer statsråden situasjonen i dag og utsiktene for framtida?


Les hele debatten