Spørretimespørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til landbruksministeren

Om forslaget fra Direktoratet for naturforvaltning om å redusere omfanget av sauehold i kommuner i Hedmark øst for Glomma for å skape et kjerneområde for ulv

Datert: 14.01.1999
Besvart: 20.01.1999 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): I et brev av 11. januar 1999 til Miljøverndepartementet foreslår Direktoratet for naturforvaltning at kommuner i Hedmark øst for Glomma skal redusere sitt omfang av sauehold eller endre driftsformen for sauehold for å skape et kjerneområde for ulv.

Vil statsråden støtte en eventuell nedleggelse av saueholdet i dette området for at ulv, jerv, bjørn og gaupe skal overta utmarksområdene fra bøndene?


Les hele debatten