Spørretimespørsmål fra Per Sandberg (FrP) til barne- og familieministeren

Om avtalen om innføringen av kontantstøtte, der Regjeringen ble bedt om å ta initiativ til forsøk med trygdemodellen i inntil tre kommuner

Datert: 14.01.1999
Besvart: 20.01.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Ved innføringen av kontantstøtten inngikk Fremskrittspartiet og Høyre en avtale med regjeringspartiene. I denne avtalen ble Regjeringen bedt om å ta initiativ til forsøk med trygdemodellen i inntil tre kommuner som er positivt innstilt til å bruke denne modellen.

Har Regjeringen funnet disse tre kommunene slik at forsøket kan igangsettes?


Les hele debatten