Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til forsvarsministeren

Om forskjellsbehandling av legar som utfører sivilteneste og legar som avtenar verneplikta, med omsyn til kva som vert godskreve som meritterande i karrieresamanheng

Datert: 14.01.1999
Besvart: 20.01.1999 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): Stortinget har fleire gonger understreke at rimeleg likebehandling av norsk ungdom er ein føresetnad for å oppretthalde eit vernepliktsbasert forsvar i Noreg. No syner det seg at legar som utfører sivilteneste, til dømes som kommunelegar eller i psykiatrien, fær dette godskreve som meritterande i karrieresamanheng, medan lægar som avtener si verneplikt, til dømes som lægar i hæren, ikkje fær dette akseptert som meritterande.

Kva vil statsråden gjera for å rette på denne uakseptable forskjellsbehandlinga?


Les hele debatten