Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om spesialpedagogiske kompetansesentre og når stortingsflertallets vilje om å flytte fagstillingene ved Søndre Land til Bredtvet blir iverksatt

Datert: 14.01.1999
Besvart: 20.01.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): I brev av 12. januar 1999 til styret for statlige spesialpedagogiske kompetansesentra skriver departementet at de oppfatter behandlingen av budsjettforslaget i Stortinget 10. desember 1998 slik at en totalvurdering av ressurssituasjonen ved Bredtvedt også kan omfatte alternative løsninger på nedbyggingen av Søndre Land. Stortingsflertallets merknader og innlegg i debatten åpner ikke for slike tolkinger.

Når vil statsråden iverksette stortingsflertallets vilje om å flytte fagstillingene ved Søndre Land til Bredtvedt?


Les hele debatten