Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til olje- og energiministeren

Om alternative avbøtende tiltak i området rundt Puttjernene i Østmarka hvis vanninfiltrasjonsanlegget til NSB Gardermobanen AS ikke fungerer

Datert: 15.01.1999
Besvart: 20.01.1999 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): I forbindelse med Regjeringens beslutning om endrede konsesjonsvilkår i Østmarka, peker Olje- og energidepartementet på at en økning av lekkasjene vil kunne føre til utrasinger, sprekkdannelser, uttørring og økt forsuring i området omkring Puttjernene dersom det ikke iverksettes avbøtende tiltak. NSB Gardermobanen AS planlegger å etablere et vanninfiltrasjonsanlegg.

Hvilke alternativer vil være aktuelle, dersom dette anlegget ikke fungerer?


Les hele debatten