Spørretimespørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om tiltak for å sikre barn og unge et godt arbeidsmiljø, og at kommuner har gitt seg selv utsatt frist for ny godkjenning av skoler og barnehager etter forskrift for miljørettet helsevern

Datert: 15.01.1999
Besvart: 20.01.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A): Innen 1. januar 1999 skulle alle skoler og barnehager ha ny godkjenning etter forskrift for miljørettet helsevern. Imidlertid viser det seg at mange kommuner har gitt seg selv utsatt frist eller dispensasjon fra forskriften. Til Aftenposten har statsråden uttalt at departementet nå vil skaffe en oversikt over situasjonen i kommunene og etter dette vurdere en statlig hjemmel til å håndheve loven.

Hvilke andre tiltak vil statsråden gjennomføre for å sikre barn og unge et godt arbeidsmiljø?


Les hele debatten