Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til helseministeren

Om hvorfor Helsetilsynet er overprøvd og statsstøtte er gitt til ytterliggående organisasjoner som Norsk Pro Vita, For Livsrett og Menneskeverd og Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag

Datert: 25.01.1999
Besvart: 03.02.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Hvorfor har Sosial- og helsedepartementet overprøvd Statens helsetilsyn og gitt statsstøtte til ytterliggående organisasjoner som Norsk Pro Vita, For Livsrett og Menneskeverd, og også til Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag som helsetilsynet mener bygger på metoder som er "direkte uegnet til å bevisstgjøre ungdom på egne handlingsvalg"?


Les hele debatten