Muntlig spørsmål fra Kjell Opseth (A) til nærings- og handelsministeren

Om at statsministeren plutseleg har komen til at arbeidsløysa vil auke, slik det lenge har blitt åtvara om, også frå faghald

Datert: 16.12.1998
Besvart: 16.12.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Kjell Opseth (A)

Spørsmål

Kjell Opseth (A):


Les hele debatten