Muntlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om et utilstrekkelig pleie- og omsorgsapparat i kommunene, og at mange såkalte ferdigbehandlede sykehuspasienter med behov for intensiv pleie blir sendt hjem for å frigjøre sengeplasser

Datert: 16.12.1998
Besvart: 16.12.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP):


Les hele debatten