Muntlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Om at byrådet har innstilt på at en rekke av plassene knyttet til tidligere Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri skal selges ut av Oslo kommune til andre fylker

Datert: 16.12.1998
Besvart: 16.12.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV):


Les hele debatten