Muntlig spørsmål fra Hill-Marta Solberg (A) til nærings- og handelsministeren

Om Norges Banks anslag for kronekursen, og hvordan et vedvarende høyt rentenivå vil slå ut for norske bedrifter og arbeidsplasser

Datert: 16.12.1998
Besvart: 16.12.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Hill-Marta Solberg (A)

Spørsmål

Hill-Marta Solberg (A):


Les hele debatten