Muntlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt elavgiftsøkningen i Regjeringens budsjettforslag var ment kun for å øke de offentlige inntektene, eller for å begrense strømforbruket ved hjelp av prismekanismen

Datert: 16.12.1998
Besvart: 16.12.1998 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP):


Les hele debatten