Muntlig spørsmål fra Jens Stoltenberg (A) til nærings- og handelsministeren

Om å skulle vente til revidert nasjonalbudsjett med å justere den økonomiske politikken, når forutsetningene om utviklingen av kronekurs, rente og arbeidsledighet åpenbart ikke holder

Datert: 16.12.1998
Besvart: 16.12.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Jens Stoltenberg (A)

Spørsmål

Jens Stoltenberg (A):


Les hele debatten