Muntlig spørsmål fra Aud Blattmann (A) til olje- og energiministeren

Om svar på søknaden om krafttildeling innenfor eksisterende industrikraftregime fra Tinfos Jernverk A/S Øye Smelteverk, som har vedtatt å utvide virksomheten

Datert: 16.12.1998
Besvart: 16.12.1998 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Aud Blattmann (A)

Spørsmål

Aud Blattmann (A):


Les hele debatten