Muntlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til nærings- og handelsministeren

Om hvorvidt det var Regjeringas ønske at arbeidsledigheten måtte øke for å få dempet presset i arbeidsmarkedet, da den la innstramminga av finanspolitikken så høyt som den gjorde

Datert: 16.12.1998
Besvart: 16.12.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV):


Les hele debatten