Spørretimespørsmål fra Ane Sofie Tømmerås (A) til justisministeren

Om at Halden politidistrikt er fratatt to stillingshjemler, til tross for at Halden trenger flere politifolk både til lokale og nasjonale oppgaver

Datert: 26.01.1999
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 03.02.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Ane Sofie Tømmerås (A)

Spørsmål

Ane Sofie Tømmerås (A): Halden politidistrikt er fratatt to stillingshjemler for at de skal overføres til andre politidistrikt. Dette gjøres til tross for at Halden tydelig har vist at de trenger flere politifolk både til lokale oppgaver og nasjonale oppgaver politidistriktet har ansvaret for.

Anser statsråden dette å være i tråd med en enstemmig komites budsjettmerknader for inneværende år?


Les hele debatten