Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til helseministeren

Om at det er gitt statsstøtte til Norsk Pro Vitas antiabortkampanje, bl.a. med filmen "Eclipse of Reason", som er egnet til å skremme/skade unge jenter

Datert: 26.01.1999
Besvart: 03.02.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Norsk Pro Vita har fått statsstøtte til å gjennomføre en antiabortkampanje med et innhold som er mer egna til å skremme/skade unge jenter enn til å gi de konstruktiv informasjon om abort. En del av kampanjens innhold er filmen "Eclipse of Reason, an award winning documentary about women and life & death in the womb".

Kan statsråden forsvare å gi statsstøtte til denne type kampanjer og mener han at denne kampanjen "er en god anledning til å sette god Kristelig Folkepartipolitikk ut i livet"?


Les hele debatten