Spørretimespørsmål fra Gunhild Elise Øyangen (A) til helseministeren

Om at fremtredende autoriteter i det kristelige miljø mener homofili kan helbredes, og helseministerens syn på spørsmålet

Datert: 26.01.1999
Besvart: 03.02.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Gunhild Elise Øyangen (A)

Spørsmål

Gunhild Elise Øyangen (A): Fremtredende autoriteter i det kristelige miljø mener homofili kan helbredes.

Mener statsråden at homofili kan helbredes, og i så fall hvilke metoder anser statsråden som aktuelle?


Les hele debatten