Spørretimespørsmål fra Signe Øye (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om en opptrappingsplan for prosjektet Arbeid med bistand, da alternativene uføretrygd, vernet arbeidsplass eller institusjonsplass er dyrere

Datert: 26.01.1999
Besvart: 03.02.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): En evaluering foretatt av Arbeidsforskningsinstituttet av prosjektet "Arbeid med bistand" viser at omkring halvparten av de som er inne på tiltakene kommer over i fast arbeid. Noen i full jobb og noen i kombinasjon arbeid og trygd. Arbeidsgiverne er positive til ordningen. Alternativene til disse er uføretrygd, en vernet arbeidsplass eller en institusjonsplass. Alle alternativene er dyrere enn "Arbeid med bistand".

Har statsråden noen opptrappingsplan utover den beskjedne økningen som nå er vedtatt?


Les hele debatten