Spørretimespørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til kulturministeren

Om vektlegging av distriktshensyn ved Rikskonsertenes fordeling av festivalstøtte, i lys av at støtten til Nord-Norge er gått ned i 1999

Datert: 27.01.1999
Besvart: 03.02.1999 av kulturminister Anne Enger

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): Rikskonsertene har fordelt festivalstøtten for 1999. I Nord-Norge er det sterk misnøye med at støtten til landsdelen er gått ned. Mens de fleste festivaler får økt støtte er festivaler i nord ikke tilgodesett på samme måte. Rikskonsertene påberoper seg forskriften og tar ikke distriktspolitiske hensyn selv om kvalitetskravene oppfylles.

Er statsråden enig i at ikke også distriktshensyn skal tillegges vekt når festivalstøtten fordeles?


Les hele debatten